Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned:

Fredag den 28. februar 2020 kl. 19.00 i Grundfør Forsamlingshus.

Dagsorden

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag.

5. Aktiviteter, budget og forslag til kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter

9. Eventuelt

Forslag til dagsorden fra medlemmer skal afleveres til formanden senest 4 uger før!

Husk tilmelding til "Gule Ærter" en uge før til formanden på 40 77 97 12

I 2019 blev generalforsamlingen holdt den 22. februar i Grundfør Forsamlingshus.

Se referatet HER.

Nedenfor billeder fra årets begivenhed: