Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Aktivitetsudvalg

Bestyrelsen nedsætter udvalg til at stå for de forskellige aktiviteter:

Skydebaneudvalget:

 

 

 

Brian Løfgren

Poul Gjettermann

Johan Thorsteinsson

Henrik Sørensen

28 57 39 07

21 71 22 85

51 71 14 83

61 77 53 58

Jagttegnsundervisning:

 

Erik Maegaard

Åge Jensen

20 33 56 51

29 46 12 32

Ung- og nyjægerudvalget:

 

 

Rene Adler

Lars Bak

Jørn Stougaard

22 46 55 60

41 94 94 19

21 75 78 36

Jagthornsudvalget:

 

 

Chr. Gottlieb-Petersen

Arne Pilgaard

Jens Ole Nielsen

20 14 11 17

40 63 28 94

51 43 28 60

Riffeludvalget:

 

 

Chr. Gottlieb-Petersen

Rene Adler

Poul K. Christensen

20 14 11 17

22 46 55 60

86 91 26 90

Hundeudvalget:

 

 

Chr. Gottlieb-Petersen

Buller Jelsgaard

+ Hundetrænerne

20 14 11 17

29 84 74 19

 

Informationsudvalget:

 

Kenneth Sørensen

Chr. Gottlieb-Petersen

40 77 97 12

20 14 11 17

Knivudvalget:

 

Jørn Stougaard

Rene Adler

21 75 78 36

22 46 55 60