Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Nyt fra bestyrelsen oktober 2017

På bestyrelsesmødet den 17. oktober blev følgende hovedpunkter behandlet:

Økonomi.

En gennemgang af årets økonomi tegner på nuværende tidspunkt til et tilfredsstillende resultat. Bestyrelsen vil i den kommende tid behandle næste års aktiviteter som input til budgettet.

I den forbindelse har bestyrelsen arbejdet med ændrede principper for den måde, kontingentet beregnes på. Dette vil for flere af medlemskategorierne betyde nedsat kontingent.

Skydebanen.

Den netop afsluttede sæson på skydebanen blev evalueret, og man drøftede behovene for nye investeringer.

Det har i år været en udfordring, at få hjælpere nok til det høje serviceniveau på banen. Derfor vil bestyrelsen opfordre alle brugere af banen til at overveje, om ikke de skulle melde sig som hjælpere i næste sæson. Bestyrelsen vil forsøge at gøre det mere attraktivt at deltage som hjælper.

Vi vil i den kommende tid arbejde på et projekt med installering af betalingskort på standpladserne, men da der er tale om en betydelig investering, skal det forberedes grundigt.

Kommende aktiviteter.

Til trofæaftenen den 17. januar i Kulturhuset vil Søren Ryge komme og fortælle om natur, jagt og meget mere.

Den nye hjemmeside er nu kommet op at køre, og alle medlemmer opfordres til at gå ind under ”Kontakt os” og tilmelde sig til nyhedsbreve og sms-service. Disse tiltag forventes at betyde et højere informationsniveau samt væsentlige besparelser i forhold til tidligere.