Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Nyt fra bestyrelsen juni 2018

Forårets aktiviteter

På bestyrelsens netop afholdte møde blev der gjort status på forårets aktiviteter. Hundetræning og riffelskydning er løbende blevet omtalt på hjemmesiden.

Bestyrelsen følger nøje økonomien på skydebanen, og som noget nyt har vi i denne sæson indført et miljøgebyr for benyttelse af banen. Vore egne medlemmer bidrager gennem kontingentet til den krævede oprydning af duer og haglskåle samt vedligeholdelse af banen. Men skytter, der ikke er medlemmer af Hinnerup Jagtforening, køber fremover et kort, som bidrag til denne miljøudgift. Ordningen er netop blevet godkendt af Danmarks Jægerforbund.

Planer for sommeren

I weekender hen over sommeren bliver der afholdt en række interesseskydninger for særlige målgrupper. Der er tale om lukkede arrangementer, hvor det er muligt for disse grupper at få indblik i skydningens muligheder og en god oplevelse. Endelig er der pokalskydning for foreningens medlemmer den 8. september.

Aspiranter og nyjægere

Bestyrelsens udvalg for ung- og nyjægere har planlagt en række aktiviteter hen over sommer og efterår. Det drejer sig om de populære træningsskydninger for dem, der skal til haglskydeprøven og det drejer sig om jagter for de skytter, der er kommet igennem prøverne. Der arbejdes også videre med planerne for skydning med bue.