Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Nyt fra bestyrelsen januar 2018

Bestyrelsesmøde den 30. januar 2018

Bestyrelsen har netop holdt møde med henblik på at forberede den forestående generalforsamling den 23. februar 2018. I den forbindelse minder vi om, at man senest en uge før skal tilmelde sig til spisning af gule ærter mm. ved at ringe til formanden 40 77 97 12. I år bliver der rigtig mange, der skal have uddelt anerkendelser, så mød op og deltag i festlighederne.

Bestyrelsen gennemgik regnskab for 2017 samt budget for 2018. Begge dele ser fornuftigt ud med et overskud på samme niveau som i tidligere år.

Planen for flugtskydning i kommende sæson er godkendt af kommunen og er blevet lagt på hjemmesiden. Hvis du har lyst til at hjælpe til et par gange om måneden, så hører skydebaneudvalget gerne fra dig.

Også planer for riffelskydning og hundetræning er nu blevet lagt på hjemmesiden, så her ved afslutning af jagtsæsonen er der ingen grund til at gå i hi! Der er f.eks. mulighed for at deltage i reguleringen af råger, både nu og i maj måned - henvendelse til formanden.

Bestyrelsen evaluerede trofæaftenen, som blev afviklet i sidste uge. Det var en god aften med mange fine trofæer, og foredraget med Søren Ryge var meget inspirerende. Men bestyrelsen var lidt skuffet over, at det ikke kunne trække lidt flere deltagere.

Årets jagter for nye jægere er afviklet til stor tilfredshed for deltagerne. Ved den sidste jagt blev der trukket lod blandt alle deltagerne om deltagelse i en bukkepürsch til maj. Vinderen blev Finn Mølgaard, der kan glæde sig til en tidlig morgen i maj. Der vil i et kommende nummer af Jæger komme en kort reportage fra nyjægerjagterne.