Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Nyt fra bestyrelsen februar 2018

Generalforsamling 2018

Den årlige generalforsamling blev afholdt i Søften Forsamlingshus fredag den 23. februar med 50 deltagere. Vort jagthornsorkester indledte og afsluttede generalforsamlingen. Bestyrelsen fremlagde forslag til ændrede og moderniserede vedtægter, som blev enstemmigt vedtaget. Endvidere fremlagde bestyrelsen budget for det kommende år, samt foreslog en ny model for fastlæggelse af kontingentet. Også dette gav generalforsamlingen sin tilslutning til. Det betyder blandt andet, at flere medlemskategorier bliver sat betydeligt ned i kontingent. Se billeder og find referatet HER.

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 27. februar konstituerede bestyrelsen sig igen - uden så mange ændringer. Aktivitetsudvalgene blev bemandet, og her var der lidt flere ændringer, idet nogle udvalg blev nedlagt og andre opstod.

I den kommende tid starter en række aktiviteter igen - Hundetræning, Riffelskydning og ikke mindst Skydebanen. Bestyrelsen arbejder på nogle nye retningslinjer for aktiviteterne på skydebanen, som bliver publiseret inden sæsonen rigtig går i gang.

Hjælpermøde afholdes tirsdag den 13. marts kl. 19.00 på Skydebanen - kom frisk alle gæve skytter!