Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Nyt fra bestyrelsen december 2017

Bestyrelsesmøde den 12. december

Bestyrelsen har gennemgået aktiviteterne i udvalgene med henblik på at lægge budget for 2018. På skydebanen er der en række vedligeholdelser og investeringer, som nu fremgår af en prioriteret liste. De vigtigste investeringer drejer sig om sikkerheden for hjælpere og skytter samt hjælpemidler der kan gøre dagligdagen lettere og bidrage til en god økonomi. Kastemaskinerne skal serviceres og området skal vedligeholdes.

Hundeudvalget ønsker at fortsætte de populære aktiviteter med træning. Men desuden vil man i 2018 arrangere ”den lille apporteringsprøve”, således at kursister og andre interesserede kan bevise, at de lever op til kravet om at kunne medbringe ”egnet apporterende hund” på jagt. Endelig vil man sende en instruktør gennem Jægerforbundets kursusrække.

Riffeludvalget vil fortsætte med at arrangere mærkeskydning og ture til Vingsted. Man vil i år prøve at tilmelde et seksmandshold til Jægerforbundets feltskydningen i Hevring.

Udvalget for jagthorn vil også sende en af instruktørerne på kursus, så vi kan opfylde ønskerne om endnu mere kvalificeret undervisning.

I ung- og nyjægerudvalget arbejder man med etablering af en bane, hvor unge mennesker kan prøve kræfter med bueskydning. Der skulle være gode muligheder for at få hjælp til dette fra Kredsen, og der undersøges muligheder for at søge støtte til aktiviteten. Skydning for aspiranter til haglskydeprøven samt jagter for nyjægere har været afviklet med succes i 2017, og derfor vil vi fortsætte disse aktiviteter i de kommende år.

Den første fællesaktivitet i 2018 bliver trofæaften den 17. januar kl. 19.00. Arrangementet bliver denne gang afviklet i Grundfør Forsamlingshus, og Søren Ryge kommer og underholder efter bedømmelsen af trofæerne. Der bliver serveret lidt mundgodt ved arrangementet, og derfor vil der blive opkrævet en beskeden entre – men de, der fremviser trofæer, kommer gratis ind!

Alt i alt budgetterer bestyrelsen med et overskud på niveau med dette år. Det vil sige en 10-15.000 kr. idet bestyrelsen finder, at dette er et passende niveau for at imødegå eventuelle udsving.