Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Nyt fra bestyrelsen april-maj 2018

Nyt på skydebanen

Sæsonen er nu blevet skudt godt igang. Den våde vinter har sat sine spor på banen hvor mulvarpene har muntret sig. Vi er gået igang med at indsamle rester af duer og haglskåle. Drænene er blevet spulet, og der skal gøres mere for at vedligeholde disse. Vi har fået nye huse som beskyttelse for instruktører og hjælpere, og der er anskaffet nye kabler og kontakter til udtrykning af duer. Traktoren måtte have et par nye dæk, og vi arbejder på at få fat i en anden græsklipper.

Som man kan se, er behovet for investeringer øget betydeligt. Det betyder, at skytter der ikke er medlemmer hos os, fremover skal løse et personligt adgangskort for kr. 100 pr. år, for at kunne benytte banen.

Øvrige aktivitetsudvalg

Der har været megen aktivitet i alle udvalgene her i foråret: Undervisningen til jagttegn er afsluttet, og nu er aspiranterne så i gang med jagtprøverne. Jagthornsblæserne har afrundet sæsonen med duelighedsblæsning med godt resultat. Riffelskytterne har både været i Vingsted og til mærkeskydning i Allingåbro. Hundetræningen er godt i gang med mange deltagere ude i Lisbjerg Erhvervspark.

Den kommende tid byder på apporteringsprøve, skydninger for aspiranter til haglskydeprøven samt deltagelse i jagtfeltskydning - se Facebook for løbende information.

Pas godt på vore persondata

Som alle andre organisationer, foreninger og firmaer skal vi leve op til forordningen om persondata. Derfor arbejder bestyrelsen med at få en politik udformet, så vi kan dokumentere, at medlemmernes data bliver behandlet sikkert efter lovgivningen. Når arbejdet er afsluttet - inden så længe - vil vi offentliggøre politiken her på hjemmesiden.

I ønskes alle "knæk og bræk" til den kommende bukkesæson.