Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

10-03-2016: Spændende dagsorden til næste VFR-møde


Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 15. marts. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og som vi har for vane, kommenterer vi forud for mødet på de enkelte dagsordenspunkter. Ét punkt, nemlig afrapporteringen fra Den Nationale Hjortevildtgruppe, vil helt sikkert interessere mange jægere.

08-03-2016: Nye udtagelsesregler til forbundsmesterskab i udvidet apportering


Nye udtagelsesregler til FM i udvidet apportering

04-03-2016: Sæsonens sidste vinger og vinderne af årets hovedpræmier


Her en måned efter at jagtsæsonen 2015/16 er afsluttet, har vingeundersøgelsen i alt modtaget 13.191 vinger. Sammenlignet med sidste sæson har vi modtaget lidt færre vinger, da vi nåede op på 13.899 ved udgangen af februar i sidste sæson. Igennem hele sæsonen 2014/15 indsendte 457 jægere imellem 1 og 619 vinger, med et gennemsnit på 28 vinger per jæger.

03-03-2016: Procedure for tilmeldinger til kredsmøder


Der har i forbindelse med afholdelsen af kredsmøderne været usikkerhed om, hvad proceduren for lovlig tilmelding har været. Danmarks Jægerforbunds advokat har nu gennemgået vedtægterne og vurderet, at både delegerede og tilhørere kan møde frem på dagen.

03-03-2016: Bedre træningsmuligheder til riffeljægere


Landets over 100.000 riffeljægere efterspørger flere og bedre træningsmuligheder. Samtidig er der overskudskapacitet hos mange af landets ca. 750 skytteforeninger. Det er baggrunden for et samarbejde mellem Jægerforbundet og DGI Skydning, som også involverer Skydebaneforeningen Danmark.

02-03-2016: Velorganiserede midt- og østjyder hylder det gode samarbejde


Kreds 3 gennemførte et udramatisk og solidt formandsskifte på kredsmødet den 1. marts 2016.

02-03-2016: Velorganiserede midt- og østjyder hylder det gode samarbejde


Kreds 3 gennemførte et udramatisk og solidt formandsskifte på kredsmødet den 1. marts 2016.

01-03-2016: Følelsesladet debat om ræven


De bornholmske jægere vil have ræven tilbage til Øen. På kredsmødet i kreds 8, var det helt store emne ræv, som der blev stemt "ja tak" til.