Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

19-08-2016: Sløringskursus


I weekenden den 17. og 18. september 2016 udbyder DJ et eksklusivt kursus for jægerne, som vil træne kunsten at komme helt tæt på vildtet.

19-08-2016: Jagttider


DJ inviterer til dialogmøder om jagttider.

17-08-2016: Kaj Refslund-sag er lokalt anliggende


DJ’s bestyrelse har ikke og ønsker fortsat ikke at blande sig i de lokale forhold, der udspiller sig angående Kaj Refslunds udtræden af hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund.

16-08-2016: En succesfuld faunapassage


Vejdirektoratet har indledt et samarbejde med Danmarks Jægerforbund for at undersøge, om faunapassager virker – det gør de!

12-08-2016: Guldsjakalen


Danmarks Jægerforbunds artsleksikon er i denne uge opdateret med information om guldsjakalen, der netop er set i Danmark.

12-08-2016: Vildtvenlig høst


I disse dage har mange landmænd travlt med at få høsten i hus. Vi opfordrer til også i denne travle periode at tage hensyn til markvildtet ved at høste vildtvenligt.

12-08-2016: ERFA møder 2016


ERFA-aftenerne er dialogmøder med fokus på udvikling af undervisning for jagttegnsaspiranter og nyjægere.

10-08-2016: Nyhed for jagttegnskursuslærere


Nyhedsbrevet for jagttegnskursuslærere vil fremadrettet blive udsendt i et lidt andet format end tidligere