Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

03-05-2016: Slåning af spor


I de kommende måneder vil kornets vækst være eksplosiv og inden længe vil markerne være høje og tætte.

03-05-2016: Tid til slæt - tid til vildtafværge


Tidspunktet for skårlægning og høslæt rundt hos de danske landmænd nærmer sig. Samtidigt med, at i tusindvis af rålam opholder sig på markerne. Desværre dukker rålammene sig blot, når en brølende maskine nærmer sig. Læs her, hvordan du kan "skræmme" lammene væk.

30-04-2016: Sømarke Markvildtlav tildelt DJ’s interne Jægerpris


Hovedbestyrelsesmedlem Kaj Refslund uddelte den interne Jægerpris til Sømarke Markvildtlav, der på dagen var repræsenteret ved René Rask Bruun og Flemming Hansen. Prisen, der er en ny hædersbevisning i Jægerforbundet, gives til en modtager, der har taget et ekstraordinært og modigt initiativ, som fremmer jægernes, jagtens og/eller naturens sag i det brede og langsigtede perspektiv.

30-04-2016: Fredeligt repræsentantskabsmøde


Så er Danmarks Jægerforbunds repræsentantskabsmøde i Vingsted hotel & konferencecenter slut. Mødet blev afviklet i en god og optimistisk ånd. Knap var tonerne fra Broby Blæsernes skinnende jagthorn forstummet, før Jægerforbundets formand, Claus Lind Christensen, indledte sin beretning som sidste år – med en lille kort film. Årets gennemgående budskab i både filmen og formandens beretning er, at du som medlem af Danmarks Jægerforbund får indflydelse, indsigt og bliver en del af et stort interessefællesskab.

30-04-2016: Jette Baagøe modtager Jægerprisen 2016


Det er jagtens førstedame Jette Baagøe, museumsdirektør på Jagt- og Skovbrugsmuseum i Hørsholm igennem tre årtier, der modtager Danmarks Jægerforbunds ærespris ’Jægerprisen’.

30-04-2016: Årets Jagtforening 2016


På Danmarks Jægerforbunds repræsentantskabsmøde i Vingsted er det netop blevet afsløret, hvilken forening, der har vundet titlen og æren af Årets Jagtforening 2016. Og vinderen er: Aalborg Jægerklub fra kreds 1.

29-04-2016: Hovedbestyrelsen har konstitueret sig


På et møde i Vingsted i dag, den 29. april 2016, har Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse konstitueret sig. Se her hvordan arbejdet fordeles.

28-04-2016: ”Råvildtsyge” og hvad så?


Er ”råvildtsyge” et udtryk for en ny aggressiv sygdom i vores danske bestande af råvildt, eller er det et udtryk for en forfejlet forvaltning sammenholdt med, at råvildtets naturlige bæreevne måske er nået i områder med ”råvildtsyge”? Måske er det en kombination af flere dele, og måske er løsningen faktisk lige til: Helt overordnet handler det nemlig om at skyde flere af de rigtige dyr og at undgå fodring.