Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

20-05-2016: DJ hjælper med sælregulering


Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har godkendt en ny forsøgsordning, hvorefter der kan reguleres op til 40 gråsæler om året ved de bornholmske kystfiskeres redskaber. DJ har takket ja til at hjælpe med en del af det praktiske i ordningen.

20-05-2016: Naturpakke med muligheder


Regeringen har her til morgen lanceret den ventede Naturpakke. Pakken indeholder seks hovedområder. Jægerforbundets interesse samler sig især om ”Det åbne land og landmanden som naturforvalter”, da der her lægges op til at yde støtte til Jægerforbundets markvildtindsats.

20-05-2016: Kom nu i gang DJ


OBS: Artiklen er opdateret 23/5.
Aulum: Det var ikke i kreds to, at DJ mødte ubetinget opbakning til sine forbehold over for den forvaltningsplan, som den Nationale Hjortevildtgruppe har indstillet til Vildtforvaltningsrådet. Tværtimod var budskabet snarere; kom nu i gang DJ – det er tid til handling.

13-05-2016: Skydetårne og -stiger


Bukkejagten venter forude, og hvert år får Danmarks Jægerforbund mange henvendelser fra såvel jægere som ikke-jægere om reglerne for placering af skydetårne og -stiger.

13-05-2016: 16. maj er schweisshundeførernes travleste dag


I hele 2015 fandt 16 pct. af schweisshunde-eftersøgningerne efter bukke sted den 16. maj. Det vidner om mange ansvarlige jægere, siger schweisshundekonsulent ved DJ Mads Flinterup. Har du nummeret parat til scheisshundeførerne i dit område?

13-05-2016: Skyd ikke GPS-mårhunde under bukkejagten


Mårhunde må reguleres året rundt, og jægere på årets bukkejagt må derfor hellere end gerne skyde mårhunde, hvis der opstår mulighed for det. Men skyd ikke mårhunde, der bærer halsbånd. Det er nemlig de såkaldte Judasdyr, som hjælper til i kampen mod den invasive art ved hjælp af GPS-sendere.

12-05-2016: Katte i naturen


Hjælp med at kortlægge forekomst af katte i naturen. Bukkejagten giver anledning til, at mange jægere bruger meget tid i naturen, og der er dermed en oplagt mulighed for at få registeret omfanget af tamkatte i naturen.

12-05-2016: Færre gæs anskydes


Ny undersøgelse viser, at antallet af anskydninger af kortnæbbet gås falder, og det er på trods af, at der skydes flere fugle. Forklaringen er oplysning og bedre jægerhåndværk.