Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

09-06-2016: Jægerforbundet på Roskilde Dyrskue 2016


Utrættelige frivillige kræfter sørgede igen i år for en fantastisk repræsentation af jagten og Danmarks Jægerforbund på Roskilde Dyrskue. Fra formanden i kreds 7, Marie-Louise Achton-Lyng, har vi modtaget denne stemningsrapport.

07-06-2016: Tredje gang og nu med dame-række – FM i Jagtbueskydning 2016


Forbundmesterskabet i Jagtbueskydning 2016 blev afholdt på Lolland af Sakskøbing Jægerforening. For første gang blev der kæmpet i en dame-række, og skytterne fik sat masser af gode pile. Læs rapportagen fra dagen her - og se alle billederne.

06-06-2016: Hjortevildtforvaltning er hot!


Det konstaterede Jan Eriksen som afslutning på dialogmødet om kronvildtforvaltning i Jels med henvisning til både temperaturen indenfor og engagementet hos deltagerne. Der var en god og konstruktiv spørgelyst, der mest af alt satte spørgsmålstegn ved præmissen for at ændre på det bestående. Fra DJ’s side blev der lagt vægt på, at man i det sønderjyske skal prøve at komme med i en forsøgsordning, så man kan placere de seks ugers hjortejagt efter eget ønske.

03-06-2016: Ulve i Danmark: Fra fyrre til fire match i den tyske database


DCE Aarhus Universitet har nedjusteret antallet af sikre fund af ulve i Danmark til blot fire. Hvorfor gik bedømmelsen så galt?

03-06-2016: Dagsorden til junis VFR-møde


Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 14. juni. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og helt som vi plejer, kommenterer vi forud for mødet på de enkelte dagsordenspunkter. Ét punkt, nemlig den endelige beslutning om den fremtidige kronvildtforvaltning, vil helt sikkert interessere mange jægere.

03-06-2016: Høring om hjortevildt


Thomas Danielsen, der er medlem af Folketinget for partiet Venstre, har indkaldt til en offentlig høring om forvaltning af kronvildt. Høringen finder sted på Christiansborg den 24. august.

01-06-2016: Markvandring på Pandebjerg Gods


Den 6. maj, var der markvandring for markvildtlavene på Sydsjælland, Lolland, Falster og Møn. På trods af at markvandring var lagt en fredag aften midt i Kristi Himmelfartsferien! var der et flot fremmøde.

01-06-2016: Nu er der åbent for at regulere rævehvalpe


Vildtskadebekendtgørelsen giver mulighed for at regulere rævehvalpe uden for graven i perioden 1. juni – 31. august.