Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

10-06-2016: Det lysner i Bruxelles


Siden de forfærdelige terrorhandlinger i Paris, der fik fremskyndet revisionen af EU’s våbendirektiv, er der arbejdet ihærdigt på, at Kommissionens forslag ikke skulle gennemføres, som det blev fremsat. Resultatet af disse anstrengelser ser vi nu effektueret på ministerrådsmødet i dag, hvor Søren Pind har lyttet til jægerne.

10-06-2016: Regulering i Nationalpark Vadehavet skal hjælpe trængte arter


Nationalpark Vadehavet og Danmarks Jægerforbund er gået sammen om et stort projekt, hvor trængte ynglefugle i det værdifulde naturområde skal hjælpes gennem intensiv regulering af ræv, mårhund, mink og krage.

10-06-2016: FM i kombi er jægernes mesterskab i mangekamp


Nogle er skrappe i trap eller er måske fænomenale på bukkeskiven, mens andre mestrer riffelskydning til løbende mål eller at pulverisere lerduer i alle vinkler i sporting. At gøre det hele i den samme konkurrence – det kaldes Danmarks Jægerforbunds mesterskab i Nordisk Kombi Skydning.

09-06-2016: Jægerforbundet på Roskilde Dyrskue 2016


Utrættelige frivillige kræfter sørgede igen i år for en fantastisk repræsentation af jagten og Danmarks Jægerforbund på Roskilde Dyrskue. Fra formanden i kreds 7, Marie-Louise Achton-Lyng, har vi modtaget denne stemningsrapport.

07-06-2016: Tredje gang og nu med dame-række – FM i Jagtbueskydning 2016


Forbundmesterskabet i Jagtbueskydning 2016 blev afholdt på Lolland af Sakskøbing Jægerforening. For første gang blev der kæmpet i en dame-række, og skytterne fik sat masser af gode pile. Læs rapportagen fra dagen her - og se alle billederne.

06-06-2016: Hjortevildtforvaltning er hot!


Det konstaterede Jan Eriksen som afslutning på dialogmødet om kronvildtforvaltning i Jels med henvisning til både temperaturen indenfor og engagementet hos deltagerne. Der var en god og konstruktiv spørgelyst, der mest af alt satte spørgsmålstegn ved præmissen for at ændre på det bestående. Fra DJ’s side blev der lagt vægt på, at man i det sønderjyske skal prøve at komme med i en forsøgsordning, så man kan placere de seks ugers hjortejagt efter eget ønske.

03-06-2016: Ulve i Danmark: Fra fyrre til fire match i den tyske database


DCE Aarhus Universitet har nedjusteret antallet af sikre fund af ulve i Danmark til blot fire. Hvorfor gik bedømmelsen så galt?

03-06-2016: Dagsorden til junis VFR-møde


Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 14. juni. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og helt som vi plejer, kommenterer vi forud for mødet på de enkelte dagsordenspunkter. Ét punkt, nemlig den endelige beslutning om den fremtidige kronvildtforvaltning, vil helt sikkert interessere mange jægere.