Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

21-12-2016: Tænk de Frivillige Jagtprøver ind i planlægningen af forårets undervisning!


Forberedelse af forårets mange Frivillige Jagtprøver er i fuld gang landet over, og du kan som underviser allerede nu kontakte din lokale koordinator for mere information.

21-12-2016: Tænk de Frivillig Jagtprøver ind i planlægningen af forårets undervisning!


Forberedelse af forårets mange Frivillige Jagtprøver er i fuld gang landet over, og du kan som underviser allerede nu kontakte din lokale koordinator for mere information.

21-12-2016: De fleste tidsler fjernet fra EU-våbendirektivet


Kompromisteksten til EU's våbendirektiv blev i går accepteret af medlemslandene. Den megen modstand for mange af forslagene har båret frugt, men enkelte tidsler er der fortsat.

21-12-2016: Supplerende læsning om pleje af natur og vildt


Forståelse for forvaltning af natur og vildt er essentiel for både nye og erfarne jægere. SVANA bekræfter i samtale med Jægerforbundet, at man fortsat ønsker at bevare et stærkt fokus på natur- & vildtpleje i jagttegnsundervisningen. Som supplement til den eksisterende jagttegns-undervisning ligger Jægerforbundet tre temaer til rådighed for jagttegnskursuslærere og aspiranter.

21-12-2016: Præcisering i årets Kursistmapper


I Kursistmappen for 2017 har en væsentlig detaljefejl sneget sig ind i hæftet.

20-12-2016: Bliv klogere på den nye forvaltningsplan


Danmarks Jægerforbund har stillet en række spørgsmål til ministeren om den nye forvaltningsplan for kronvildt. Thomas Danielsen (V) har svaret. Læs svarene her.

20-12-2016: Minister klar med plan for kronvildtet


Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er klar med en forvaltningsplan for kronvildtet, der skal gælde fra 2017. Kernen i ministerens plan er kortere jagttid på hjorte og længere jagttid på kalve.

20-12-2016: Ingen chokolade til hunden!


Husk - ingen chokolade til hunden i den søde juletid !!