Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

01-09-2016: Jæger nr. 9 er nu udkommet


148 sider om jagt, vildt og natur. I dette nummer af Jæger kan du blandt læse om kravlejagt og agerhønsejagt. Du finder også årets hjortevildtoversigt i magasinet.

01-09-2016: Efterlad en stribe stub til vildtet


En enkel og billig måde at tilgodese vildtet er at lade en stubstribe eller uhøstet stribe stå tilbage. Striben skal ikke harves eller vendes, men skal bare have lov til at stå til næste efterår, hvor den så kan komme med i dyrkning igen.

01-09-2016: Husk at slå slåningsbrakken


Slåningsbrak SKAL slås mindst en gang i perioden 1. august til 15. september, for at opfylde aktivitetskravet.
Men måden hvorpå slåningen udføres har stor betydning for, hvor stor gavn vildtet har af brakmarkerne.

01-09-2016: Ung – mellemaldrende - gammel


Centralt i Vildtforvaltningsrådets og Ministerens målsætning for forvaltning af kronvildt står behovet for at øge andelen af ældre hjorte (>8år).

01-09-2016: September er såtid


I september måned bliver store arealer tilsået med vintersæd, og selvom man har travlt bør man allerede nu tænke på næste års ynglesucces hos markvildtet.

01-09-2016: Tid til at tælle igen31-08-2016: Forbundsmesterskab i udvidet apportering 2016


Temperaturer omkring de 29 grader og stort set vindstille gjorde det til en varm oplevelse for de 30 hunde, der deltog i årets forbundsmesterskab i apportering.

31-08-2016: Hård kamp om mesterskabet i apportering


Der blev gået til stålet, da kreds fire kæmpede om Forbundsmesterskabet i udvidet apportering. En fantastisk dag, siger Henrik Vestergaard Hove-Nielsen, jagthundekonsulent i Danmarks Jægerforbund.