Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

21-09-2016: Skydetårne får tag


Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen har i dag meldt ud, at han vil tillade tag over skydetårne fra næste år.

19-09-2016: Fortsat fremgang for grågåsen


I august samles store flokke af grågæs på marker og omkring vådområder, og et støt stigende antal gæs trækker igennem eller overvintrer i Danmark. Fremgangen for arten medfører både glæde og frustration - vejen frem er en udvidet jagttid.

19-09-2016: Skyd kun ringduer i flok


I september og oktober kan man regulere ringduer på en etisk korrekt måde, hvis man kun skyder fugle, der flyver i flokke over fire.

19-09-2016: Målrettet prædationsprojekt i NP Vadehavet


Danmarks Jægerforbund afholdt i sidste uge det årlige møde med DJ’s repræsentanter i de eksisterende nationalparkers bestyrelser og råd. Mødet blev afholdt på Rømø i NP Vadehavets sekretariat. Foruden den generelle status på NP-arbejdet var der i år særligt fokus på det igangsatte prædationsprojekt i NP Vadehavet.

16-09-2016: Dagsorden til VFR-mødet i september


Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 22. september på Sparsholt College i England. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort, og som sædvanligt præsenterer og kommenterer vi forud for mødet de centrale dagsordenspunkter. Mødet indeholder dagsordenspunkter om udsætning og jagttider – to emner, der er i fokus hos jægerne.

15-09-2016: Om hjortevildt og demokrati


Hjortedebatten optager stadig mange jægere, og på flere onlinemedier er der fortsat røster både for og imod den indstilling, der er lavet til miljø- og fødevareministeren til den fremtidige forvaltning.

12-09-2016: Kvalificering af spørgsmål til jagtprøven


Jagttegnslærerforeningen har i en pressemeddelelse gjort opmærksom på problemer med spørgsmålsstilling ved jagtprøven. Danmarks Jægerforbund er enige i, at det kan gøres bedre, og vi mener, at dialog med myndighederne er vejen frem.

12-09-2016: Lys i mørket kan skabe utryghed


En ny sæson for haretælling i markvildtslavene kommer imod os med hastige skridt. Lysning med projektører i mørket kan medføre en del utryghed hos befolkningen i lokalområdet og hos bilister, der passerer undervejs.