Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

14-10-2016: God CITES CoP17 for jægerne


I forbindelse med den nyligt afholdt CITES CoP17 i Sydafrika var ikke mindre end 3.000 landerepræsentanter og NGO’er samlet for at diskutere international handel med vilde dyr, herunder jagttrofæer. Vi har sat biolog Maj Friis Munk, SVANA, stævne for at høre mere om resultaterne af konferencen. Hun repræsenterede sammen med Niels K. Nielsen, ligeledes SVANA, Danmark under konferencen.

14-10-2016: Pinds parole


Mød justitsminister Søren Pind til en debat om jagt og våben.

13-10-2016: Nyt projekt om fløjlsand og havlit


I løbet af de kommende to år skal et nyt projekt skabe bedre overblik over omfanget af de ændringer, der er sket med hensyn til antal og fordeling af havlit og fløjlsand i danske farvande.

12-10-2016: Mere end 1000 vinger i september!


Med i alt 1.037 vinger indsendt i september, fik vi en god start på vingeundersøgelsen i jagtsæsonen 2016/17. Det gode resultat skal ses i lyset af, at vejret i en længere periode gennem september faktisk ikke var specielt godt til gåse- og andejagt.

11-10-2016: Forsat spredning af Afrikansk svinepest


Den meget smitsomme sygdom afrikansk svinepest spredes i både Polen og de baltiske lande. Skal du på jagt her, så læs, hvordan du skal tage dig i agt for at medbringe den dødelige smitte til Danmark.

10-10-2016: Fra markvildtprojekt til markvildtindsats


Fra årsskiftet overgår markvildtprojektet fra at være et projekt til at være en langsigtet markvildtindsats.

10-10-2016: Styrkelse af Danmark Jægerforbundets naturvejledning


Danmarks Jægerforbund har traditionelt haft en stærk naturvejledning, og sådan vil det også forsat være. Med ekstra midler fra Nordea-fonden styrkes formidlingen nu på landsplan i projektet NaturligVis.

10-10-2016: Harejagt


Oktober måned er for mange lig med harejagt.