Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

06-01-2017: Hold din hund i træning!


Lad ikke succes på jagten blive til "sommerhi" for din jagthund.

05-01-2017: Ros fra SVANA


I december måned deltog Danmarks Jægerforbund i et styremøde med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), og i den forbindelse blev vores Markvildtindsats rost.

05-01-2017: Ændring af regel i DJU's fælles markprøveregler


Ændring i de Fælles Markprøve Regler

05-01-2017: Hvad sker der ved din fodertønde?


Mange anser fodring for en vigtig del af den vildtpleje, man som jæger udøver på sit terræn.

05-01-2017: Nytårsjagt i Tranekær Markvildtlav


Den 30. december 2016 afholdte Tranekær markvildtlav ved Ølgod en fælles rævejagt

04-01-2017: Pas på de sjældne dværggæs


I slutningen af december blev der observeret to dværggæs i Danmark. Den ene blev set ved Gedser blandt flokke af bramgæs, hvorimod den anden beklageligvis blev nedlagt af en jæger på Sjælland. Den nedlagte dværggås var ringmærket i Sverige, hvor den blev udsat i 2015 som en del af det svenske jægerforbunds Projekt Fjällgås.

04-01-2017: Når dagene længes og vinteren strenges


Vinteren har endnu vist sig fra den milde side, men pludselig kan vejret slå om, og sne og frost gøre sit indtog.

03-01-2017: Hovedbestyrelsen: Giv din mening til kende!


Det har meget stor betydning for demokratiet og vidensdelingen i Danmarks Jægerforbund, at medlemmerne deltager aktivt og giver deres mening til kende på årsmøderne i jægerrådene. Få bl.a. en status på jagttidsrevisionen. Nederst ser du, hvordan du finder dit jægerrådsårsmøde.