Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

04-07-2018: Gang i sommercampene


I øjeblikket afvikles der landet over sommercamps for børn i alderen 8-12 år, og allerede nu har både børn og frivillige haft adskillige gode oplevelser. Der er nemlig blevet nedlagt bukke og fanget fisk flere steder, og dermed får børnene kød til aftensmaden.

04-07-2018: Nyt fra bestyrelsen juni 2018

På bestyrelsens møde den 27. juni blev der fulgt op på forårets aktiviteter samt planlagt en række aktiviteter for sommer og efterår.

04-07-2018: Hvorfor minus regulering af rævehvalpe på biotopplanejendomme?04-07-2018: Hvorfor minus regulering af rævehvalpe på biotopplanejendomme?04-07-2018: Hvorfor minus regulering af rævehvalpe på biotopplanejendomme?03-07-2018: Jagttegn udkommer nu også som E-bog


Danmarks Jægerforbund og SEGES er klar med en opdatering af materialet Jagttegn, så det matcher tidens undervisningstekniske muligheder

03-07-2018: Revision af ulveforvaltningsplanen


På et ekstraordinært møde i Vildtforvaltningsrådet i dag blev andet udkast til forvaltningsplan for ulv drøftet. Jægerforbundet er overordnet tilfreds med dagens drøftelse, herunder den nye definition af en problemulv, som tages til efterretning. Dog skal nødret over for jagthunde gøres mere tydelig, og så skal jagttegnsmidlerne hverken anvendes til kompensationsordninger eller hegn.

03-07-2018: Ti magiske sekunder


Den erfarne og dygtige buejæger David Hauge kom, så og sejrede – på Sejerø.