Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

28-06-2017: Revision af EU-våbendirektivet: Fornuften sejrede til sidst


EU’s våbendirektiv er blevet revideret. Kommissionens forslag bar stort præg af symbolpolitik, men en massiv lobbyindsats og fornuftige EU-parlamentarikere fik afværget katastrofen. Vi ser tilbage på både processen og det endelige resultat, herunder hvordan Justitsministeriet ser på det ændrede direktiv og implementeringsprocessen.

27-06-2017: Skydeskolen holder sommerlukket


Danmarks Jægerforbunds skydeskole på Flejsborg Skydecenter og på skydebanen ved Kalø er gået på sommerferie. Du kan booke tider til en personlig undervisningtime fra august.

26-06-2017: Glade børn og jagtheld på Sommernaturskolen


Årets sommernaturskoler er i fuld gang. I den forgangne uge har holdet på Sjælland sendt stemningsrapporter ud på Instagram, og i disse dage nyder ungerne på Kalø godt jagtheld. Inden længe er der også lejre i Rold Skov og på Gram Slot.

24-06-2017: Horsens jægerråds hundedyst 2017


Den 24. juni 2017 afholdt Horsens Jægerråd apporteringsdyst for jagthunde fra jagtforeningerne i Horsens
kommune. Dysten blev i år arrangeret af Horsens Strand & Landjægere på kommunens areal ved Gedved,
hvor der var nogle vandbassiner, hvori hundene kunne vise deres færdigheder i vandarbejde. Desværre var
vanddybden ikke stor nok til at de store hunde kunne svømme, men apporteringsemnerne blev dog hentet
ind på bedste vis. Græsarealerne var gode til apportering af duer og kanin. Der var tilmeldt 21 hunde fra
Søvind Jagtforening og Brædstrup & Omegns Jagtforening. Vejret var regnfuldt det meste af formiddagen,
men det tog deltagerne med godt humør. - Erling bød velkommen til deltagerne og de to inviterede
dommere, Lene og Ole. Der blev vist godt hundearbejde fra alle hundene, som blev bedømt, som om det
var en stor prøve.

23-06-2017: Danmarks Jægerforbund styrker skydebaneindsatsen


Danmarks Jægerforbund har besluttet at styrke organisationens skydebaneindsats. Det sker blandt andet ved tilførsel af flere ressourcer til udfærdigelse af miljøgodkendelsesansøgninger for vores skydebaner. Som et led i indsatsen, indledte Jægerforbundets skydebaneteam onsdag den 21. juni en række dialogmøder med landets skydebaner.

23-06-2017: Uspiseligt tysk forslag om trofæimport


I denne uge har man onsdag i ’EU Scientific Review Group’ og torsdag i ’Group of Experts of the Competent CITES Management Authorities’ diskuteret et tysk forslag, der kan medføre alvorlige begrænsninger for import af jagttrofæer af ikketruede CITES-arter i EU. Den danske repræsentation er imod forslaget.

22-06-2017: Rævehold uden politisk opbakning


Siden Folketinget i 2014 besluttede, at rævehold til oplæring og afprøvning af gravsøgende hunde skulle udfases og helt stoppe med udgangen af 2016, har man forsøgt at få den beslutning ændret ad politisk vej. Men som den politiske situation er nu på Christiansborg, synes det ikke muligt at mobilisere et flertal.

21-06-2017: Nyjægerjagter hos Naturstyrelsen


Når du har bestået både jagtprøven og haglskydeprøven, er du berettiget til at deltage i en af Naturstyrelsens mange jagter.