Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

08-09-2018: Kreds 3 info august 2018


Status og nyt fra Reidar til foreninger og medlemmer i kreds 3

07-09-2018: Moderne jagttegnsmateriale til alle jægere


Danmarks Jægerforbund og SEGES arbejder konstant på at skabe et fremtidssikret jagttegnsmateriale, der som det eneste på markedet lever op til lovens krav, og som giver de kommende jægere mere end en bestået jagtprøve: Nemlig den bedst mulige ballast videre i jægerlivet. Materialet Jagttegn er derfor meget mere end en bog – og snart er vi på vej med endnu en modernisering.

07-09-2018: Begivenhedsrige dage i FACE


To komprimerede dage i Bruxelles efterlader indtrykket af, at FACE arbejder målrettet på at sikre de europæiske jægere størst mulig indflydelse i EU. Dagene bød både på ekskursion til et agerhønseprojekt, Intergroup-møde i EU-Parlamentet og på generalforsamling i FACE med bl.a. valg af ny præsident.

06-09-2018: Skriv under på borgerforslag: Kattelov ønskes


I øjeblikket er der en underskriftsindsamling på borgerforslag.dk, der går på at bede folketinget om at igangsætte udarbejdelsen af en kattelov. DJ anbefaler, at man skriver under på forslaget inden deadline udløber d. 21. oktober.

05-09-2018: Ny svensk FACE-præsident


På dagens FACE-generalforsamling blev formanden for det svenske jægerforbund, Torbjørn Larsson, valgt til ny præsident for FACE for den kommende treårige periode.

05-09-2018: Husk sikkerheden, når du tager på jagt


I forbindelse med at den nye jagtsæson er gået igang, er det en god idé at sikre dig, at du har det relevante sikkerhedsudstyr. Hvis ikke kan du bestille det gratis her (det koster porto).

05-09-2018: Første danske kronhjort med bue


Den så vidt vides første danske hjort, er blevet nedlagt med bue. Læs hele historien her.

04-09-2018: Danske rovfugle ikke forurenet med bly


Ny dansk undersøgelse viser, at danske rovfugle ikke er belastet af tungmetaller. Årsagen skyldes formentligt, at blyhagl har været forbudt i Danmark siden 1996.