Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

11-10-2017: Udbuddet om forskning og rådgivning om fugle og pattedyr på plads


Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi, fortsætter som Miljø-og Fødevareministeriets faglige rådgiver indenfor fugle og pattedyr.

10-10-2017: Det Grønne Museum inviterer til naturværksted i efterårsferien


Mangler du noget at spendere efterårsferien på, så er det oplagt at besøge det nye naturværksted, som Det Grønne Museum ved Auning søsætter den 14. oktober. Inden for disse rammer folder jagten og naturen sine vinger ud og favner interesserede i alle aldre.

10-10-2017: Afskydning af harer


Mange steder i landet kan man uden problemer skyde harer på efterårets jagter. Men hvor mange kan man tillade sig at skyde?

10-10-2017: MFO markbræmmer - en ny mulighed


Vådt og bøvlet! Sådan vil de fleste nok huske høsten 2017, der ikke har budt på mange gode høstdage.

10-10-2017: Mårhunde i de jyske markvildtlav?


Mårhunden er en invasiv generalistprædator som kan gøre stor skade på bestande af vilde jordrugende fugle. Det er en art som er primært nataktiv, så den kan sagtens findes på terrænet selvom man ikke ser den.

09-10-2017: Havørn blev forgiftet med carbofuran


Miljøstyrelsen vil politianmelde rovfugleforgiftning på Lolland til politiet.

09-10-2017: Minister vil stoppe rovfugledrab – DJ bakker op


Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil indkalde Danmarks Jægerforbund, Landbrug & Fødevarer, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Skovforening til en drøftelse af, hvordan man kan stoppe de ulovlige drab på rovfugle. Danmarks Jægerforbund er yderst tilfredse med ministerens initiativ og ser frem til at få taget hånd om et alvorligt problem, som skader jagtens omdømme.

08-10-2017: Den første jagt for nyjægere blev i dag afviklet i strålende solskin

15 jægere deltog i foreningens første jagt for nyjægere!