Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

25-09-2015: Enighed i marsken: Bramgæs er et problem


Den stadige vækst i bestanden af bramgæs mærkes særligt tydeligt i marskegnene i det sydvestligste hjørne af Jylland, hvor over 100.000 bramgæs fra den russisk/baltiske bestand opholder sig i vinterhalvåret. Skaderne i landbruget er omfattende. Men problemet er svært at gøre noget ved med de forvaltningsmæssige muligheder, der findes i dag.

25-09-2015: De kortnæbbede er (i) landet


Tusindvis af kortnæbbede gæs er på vej til Danmark. De kommer hvert år, og visse steder lander gæssene næsten på samme tidspunkt hvert eneste efterår. Jagttiden på kortnæbbet gås skydes reelt i gang af gæssenes ankomst, og en del gåsejægere skal formodentlig på jagt allerede i weekenden. Af hensyn til bestandens stabilitet opfordres alle dog til at skrue ned for jagttrykket på kortnæbbet gås i denne jagtsæson.

25-09-2015: Ny mærkningsordning til udsætning af fjervildt


Organisationen Bæredygtig Jagt introducerer fra denne jagtsæson en mærkningsordning for land- eller skovbrug, der udsætter fjervildt. Ordningen er primært henvendt til biotopplansejendomme, men mindre jagtvæsener kan også deltage. Målet med mærkningsordningen er dels at sikre en endnu bedre afsætning af fjervildt, dels at styrke naturindholdet på ejendomme med mærket Bæredygtig Jagt.

22-09-2015: Vildtforvaltningsrådet på svensk besøg


Vildtforvaltningsrådet havde henlagt septembermødet til det svenske jægerforbunds domicil, Öster Malma. Foruden det ordinære Vildtforvaltningsrådsmøde var der også planlagt et besøg hos Naturvärdsverket, der i store træk er den svenske pendant til den danske naturstyrelse.

22-09-2015: Vildtforvaltningsrådet på svensk besøg


Vildtforvaltningsrådet havde henlagt septembermødet til det svenske jægerforbunds domicil, Öster Malma. Foruden det ordinære Vildtforvaltningsrådsmøde var der også planlagt et besøg hos Naturvärdsverket, der i store træk er den svenske pendant til den danske naturstyrelse.

22-09-2015: Dagsordenen til næste møde i Vildtforvaltningsrådet er offentliggjort


Vildtforvaltningsrådet afholder sit næste møde den 17. september hos det svenske jægerforbund på Öster Malma. Dagsordenen til mødet er nu offentliggjort. Som et nyt tiltag vil vi fremover kommentere på dagsordenens enkelte punkter forud for mødet.

22-09-2015: Nu er den nye lovsamling 2015-16 udkommet


Lovsamling til Jagttegn 2015-2016 er færdig og kan nu købes. Lovsamlingen er opdateret med alle de nyeste love og bekendtgørelser. Derudover har den fået et løft på baggrund af ønsker fra jagttegnskursuslærerne, så den nu er et endnu bedre undervisningsredskab.

22-09-2015: Trafikdræbt dyr fra Karup var en guldsjakal


Et dyr, der blev trafikdræbt denne sommer i Karup-området, har vist sig at være en guldsjakal. Om den er tilløber, undsluppet fra et dyrehold eller bevidst udsat i den danske natur er bare nogle af mange spørgsmål, som rejser sig omkring Danmarks først registrerede individ af arten. Danmarks Jægerforbund afventer yderligere viden.