Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

26-11-2015: Terror i Paris kan få betydning for danske jægere


EU-Kommissionen er kommet med et udkast til et nyt EU-våbendirektiv. Ved første øjekast ser det ud til, at langt de fleste forslag i udkastet allerede er gældende praksis i Danmark. Enkelte punkter kan dog få betydning for danske jægere.

26-11-2015: Terror i Paris kan få betydning for danske jægere


EU-Kommissionen er kommet med et udkast til et nyt EU-våbendirektiv. Ved første øjekast ser det ud til, at langt de fleste forslag i udkastet allerede er gældende praksis i Danmark. Enkelte punkter kan dog få betydning for danske jægere.

26-11-2015: Lav en gratis sø


NaturErhvervstyrelsen har lige nu åben for ansøgninger om tilskud til gravning af søer og diger, der kan medvirke til at beskytte bilag IV arter. Tilskuddet gives både til nye projekter, og opdateringer af allerede eksisterende. Har du det helt rigtige projekt, kan du få dækket 100 procent af udgifterne, men mindre kan også gøre det.

26-11-2015: Lav en gratis sø


NaturErhvervstyrelsen har lige nu åben for ansøgninger om tilskud til gravning af søer og diger, der kan medvirke til at beskytte bilag IV arter. Tilskuddet gives både til nye projekter, og opdateringer af allerede eksisterende. Har du det helt rigtige projekt, kan du få dækket 100 procent af udgifterne, men mindre kan også gøre det.

22-11-2015: Sneppefald!


Intet andet jagt objekt i Danmark har formået at få sit helt eget udtryk, sådan som skovsnepperne har det. Nemlig udtrykket sneppefald, som en understregning af, at en større mængde af de eftertragtede fugle har slået sig ned i området.

20-11-2015: Europæiske jægere: Bekæmp terror, men med de rette midler


De europæiske jægeres sammenslutning, FACE, arbejder i disse dage på højtryk for at sikre, at de europæiske politikere ikke laver en panik-beslutning, der går ud over jægeres og sportsskytters brug af lovlige og regulerede våben til deres hobby. Kommissionen har nemlig hastebesluttet at åbne for våbendirektivet efter de tragiske begivenheder i Paris.

18-11-2015: Første skridt i de kommende jagttidsforhandlinger


Organisationerne i Vildtforvaltningsrådet er godt i gang med de indledende øvelser til de kommende jagttidsforhandlinger. I Danmarks Jægerforbund vil drøftelserne med baglandet foregå på jægerrådenes årsmøder. Som en del af forberedelserne har vi indgivet en liste til Vildtforvaltningsrådet med de arter, som vi ønsker videnskabelig fokus på.

18-11-2015: Første skridt i de kommende jagttidsforhandlinger


Organisationerne i Vildtforvaltningsrådet er godt i gang med de indledende øvelser til de kommende jagttidsforhandlinger. I Danmarks Jægerforbund vil drøftelserne med baglandet foregå på jægerrådenes årsmøder. Som en del af forberedelserne har vi indgivet en liste til Vildtforvaltningsrådet med de arter, som vi ønsker videnskabelig fokus på.