Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

08-12-2015: Bliv klogere på DJ’s vidensopsamling og projekter


En af hjørnestenene i Danmarks Jægerforbund er at skabe mere viden om Danmarks natur, dyreliv og jagtens indvirkning herpå. I efteråret afholdte vi en faglig konference om vores aktuelle vildtforvaltninsprojekter. Konferencen blev hurtigt fuldtegnet, men nu kan alle interesserede læse rapporten fra arrangementet, der kortfattet opsummerer Danmarks Jægerforbunds vidensopsamling.

08-12-2015: Bliv klogere på DJ’s vidensopsamling og projekter


En af hjørnestenene i Danmarks Jægerforbund er at skabe mere viden om Danmarks natur, dyreliv og jagtens indvirkning herpå. I efteråret afholdte vi en faglig konference om vores aktuelle vildtforvaltninsprojekter. Konferencen blev hurtigt fuldtegnet, men nu kan alle interesserede læse rapporten fra arrangementet, der kortfattet opsummerer Danmarks Jægerforbunds vidensopsamling.

04-12-2015: Referat fra møde i Jagthundeudvalget04-12-2015: Referat fra møde i Jagthundeudvalget03-12-2015: Nyt forslag for kronvildt: Helt andet regelsæt


Oven på sommeren og eftersommerens intensive debat om kronvildt har Den Nationale Hjortevildtgruppe under Vildtforvaltningsrådet udarbejdet en ny model, som nu skal til debat i Jægerforbundet

30-11-2015: Mere natur i landbrugslandet


Et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund, biavlerne og NaturErhvervstyrelsen har betydet, at Miljø- og Fødevareministeren i dag har præsenteret et forslag, der giver landmændene mulighed for at indrette deres brakarealer til bedst mulig gavn for biodiversiteten – og dem selv.

27-11-2015: EU’s våbendirektiv: Læs om betydningen for danske jægere


De europæiske jægeres sammenslutning, FACE, har været igennem EU-Kommissionens udspil til et nyt våbendirektiv med en tættekam. Det har vores våbeneksperter nu også sammen med Nordisk Jægersamvirkes EU-lobbyist. Her er hvad det potentielt kan betyde for den danske jæger, og hvad DJ mener.

27-11-2015: EU’s våbendirektiv: Læs om betydningen for danske jægere


De europæiske jægeres sammenslutning, FACE, har været igennem EU-Kommissionens udspil til et nyt våbendirektiv med en tættekam. Det har vores våbeneksperter nu også sammen med Nordisk Jægersamvirkes EU-lobbyist. Her er hvad det potentielt kan betyde for den danske jæger, og hvad DJ mener.