Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Næste ordinære generalforsamling bliver fredag den 23. februar 2018 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus. Husk tilmelding til "Gule Ærter" en uge før til formanden på 40 77 97 12

Dagsorden:

l. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag. Bestyrelsen fremlægger forslag til ændring af vedtægter. (se forslaget her)

5. Fastlæggelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

9. Eventuelt

Referat fra generalforsamling 2017 finder du her!

I 2017 blev der uddelt en lang række hædersbevisninger: