Du er her. #1 - Foreningswebsite > Fotogalleri > 2018 Årets første skydedag

Skydesæsonen 2018 blev indledt den 16. april i rimelig godt vejr. Bemærk de nye "skydehuse" så instruktørerne kan stå i tørvejr og ly for splintrede duer. Formanden og Skydebaneformanden afprøver faciliteterne.