Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter > Aktivitet for nye jægere

Træning til haglskydeprøve for aspiranter (og andre begyndere)

På jagtforeningens skydebane i Søften arrangerer vi nogle lørdage, hvor aspiranter og andre mindre trænede skytter kan komme og skyde under hyggelige og rolige forhold. Der vil være erfarne instruktører til rådighed, og alle aspekter af haglskydeprøven vil kunne øves.

Aspirantskydninger finder sted på udvalgte lørdage fra kl. 10 til 13. Der skydes typisk i serier med 18 duer fra de tre standpladser - bagduer, højreduer og venstreduer. Der betales almindelig takst for duer og patroner, og der er mulighed for at købe pølser, sodavand og øl.

Deltagelse kræver tilmelding til Lars mobil 41 94 94 19 og betaling af et startgebyr på kr. 100 (MobilePay 33781 - skriv "aspirant") senest en uge før. Aspirantskydningerne holdes: Lørdag den 8. juni (AFLYST pga. for få rettidige tilmeldinger), lørdag den 13. juli, lørdag den 17. august, lørdag den 31. august og lørdag den 21. september.

Se INSTRUKS for haglskydeprøver HER 

Datoer for Haglskydeprøver finder du her:

 https://www.jaegerforbundet.dk/jagt/bliv-jaeger/jagtens-prover/haglskydeprove/  

Jagt for nye jægere, der har bestået haglskydeprøven. 

Til efteråret 2019 tilbyder vi disse jagter fire gange!

Jagterne afholdes søndag den 6. oktober, søndag den 3. november, søndag den 24. november og lørdag den 28. december.

Jagten foregår på et mindre men spændende areal med både mark, skov og et lille vandhul, beliggende lige vest for Hobro. Jægerne samles ved kulturhuset kl. 8.00 og kører samlet til området. Der startes kl. 9.00 med morgenmad og holdes parole. Efter en 4- saater serveres der frokost i det grønne og efter jagten afholdes parade med jagthornsblæsning mm.

Man kan høre mere om jagten ved at kontakte Lars Bak (41 94 94 19) eller Rene Adler (22 46 55 60) hvor man også tilmelder sig senest 8 dage før jagten. Der er plads til 10 nyjægere pr. jagt - og tilmelding er bindende ved betaling på MobilePay 33 781 (anfør datoen som tekst). Prisen er kr. 350 for medlemmer af HOJ og kr. 400 for andre. TILBUD: Ved samtidig tilmelding og betaling til 3 eller 4 jagter bliver prisen kr. 300 pr jagt.

Nedenfor ser du billeder fra nyjægerjagten oktober 2018.